DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16767

Фінансові аспекти поліпшення стану основних засобів залізниць України в умовах реформування

І. М. Ломтєва, М. П. Сначов, М. Ф. Стрюковатська

Анотація


У статті розглянуто деякі шляхи фінансування програм оновлення та модернізації основних засобів залі-зниць України в умовах реформування залізничного транспорту.

Ключові слова


оновлення основних засобів; модернізація; програма; фінансування; реформування

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010–2015 роки [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390 // Офіційний вісник України. - № 101.

Андрощук, С. Європлани Українських заліз-ниць [Текст] / С. Андрощук // Магістраль. – 2011. -№ 102.

Коновалов, Д. Новое слово в железнодорожном туризме [Текст] / Д. Коновалов // Магістраль. – 2011 -№ 4.

Сирийчик, Т. Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу [Текст] / Т. Сирийчик, А. Фургальські та ін. // За ред. Марчіна Свєнчіцкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакит-ної стрічки, 2010. – 102 с.

Левкович, О. О. Сопоставление эффективности лизинга с другими инструментами финансирования [Електрон. ресурс]. – Режим доступу http://www.infobank.by/589/Default.aspx

Полішко, Т. В. Світовий досвід і особливості електрифікації залізниць в Україні [Електрон. ре-сурс]. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua /portal/Natral/Vdnuzht/2009_28/Papers28/Economics/ Polishko_28.pdf
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)