DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16813

Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці

Ю. С. Абакумова

Анотація


В статті розглядається оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці.

Ключові слова


оптимізація; фінансування; запаси; структурні підрозділ

Повний текст:

PDF

Посилання


Писаренко, Т. М. Організація управлінського обліку матеріальних запасів [Електронний ресурс] / Т.М. Писаренко // Луцький національно технічний університет. - 2008. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/en_oif/2008_5_2/zbirnuk_O_FN_5 _4_2_124.pdf. - Національна бібліотека Україні імені В.І. Вернадського

Атамас П. Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 440 с

Сльозко, Т. М. Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності [Текст] / Т. М. Сльозко // Фінанси України. - 2010. - № 3.

Голов, С. Ф. Управлінський облік [Текст]: Підручник / С. Ф. Голов. - К. : Лібра, 2008. - 704 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)