DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16840

Доцільність швидкісних залізничних пасажирських перевезень і рішення проблем прискорення

О. О. Матусевич

Анотація


Представлено доцільність швидкісних пасажирських перевезень у розвитку суспільства. Позначено досвід впровадження швидкісного руху за кордоном, вирішення проблем підвищення швидкостей, а також тех-ніко-технологічних й організаційно-економічних проблем прискорення.

Ключові слова


швидкісний; високошвидкісний; пасажирський; рух; перевезення; залізниця; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Програма Європейського Союзу для України. Підтримка інтеграції України до Транс -Європейської транспортної мережі ТЄМ-Т. РК 2. Швидкісний залізничний транспорт. Заключний звіт 2.1. - 2010 [Електрон, ресурс] -Режим доступа: http://ten-t.org.ua/data/up load/publication/main/ua/517/fr_2. lhighspeedr ail_ukr.pdf

Прищепчук, О. Інноваційний розвиток швидкісних пасажирських перевезень на залізниці [Текст] / О. Прищепчук // Транспортні інновації.-2011.-№09. - с 11-14

Лючков, Д. С. Анализ внедрения скоростного железнодорожного движения в Украине [Текст] / Д. С. Лючков, Ю. Л. Бердник // Вагонный парк. - 2010. - № 12. - С. 28 - 30

Тимчасова інструкція з організації швидкісного руху пасажирських поїздів. Вимоги до інфраструктури та рухомого складу. ВНД 32.1.07.000-02. Укрзалізниця. - К., 2002. - 51 с

Харина, Е. В. Скоростное и высокоскоростное движение: оценка затрат [Текст] / Е. В. Харина // Железнодорожный транспорт. - 2002. - № 11. - с. 64-67.

Богомолова, Н. І. Проблеми прискорення перевезень пасажирів залізницями України: організаційно-економічні аспекти [Текст] / Н. І. Богомолова // Вагонный парк . - 2010. - № 1.-С. 22-24
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)