Теоретико-методологічні основи визначення ефективності діяльності вищого навчального закладу

Автор(и)

  • Н. В. Хворостяна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • А. К. Гаращенко Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16852

Ключові слова:

ефект, економічна і соціальна ефективність, системна ефективність

Анотація

Досліджується теоретично-методологічні основи визначення ефективності діяльності вищого навчального закладу як суб'єкта системи вищої освіти. Надане теоретичне обгрунтування поняття «системна ефективність діяльності ВНЗ», соціальна та економічна ефективність; визначено основні положення методики визначення ефективності діяльності ВНЗ.

Посилання

Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, аналіз: монографія / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2005. - С 292.

Економіка підприємства: навч.посібник /За заг.ред.Г.В. Черевка. - Львів: Апріорі, 2004. -С 384.

Каленюк І.С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку. - К.: ТОВ «Кадри», 2001.-С 326.

Кулішов В.В. Економіка підприємства / В.В. Кулішов. - К.: Ніка-Центр, 2002. - С 216.

Кучма Р. Фінансовий механізм системи вищої освіти// Вища освіта України. 2002. - С 59.

Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання. Т.2/За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбро-сова, Г.Є.Мазнєва. - К: ІАЕ, 2001. - С 851.

Салига С.Я., Гельман В.М. Розвиток методів визначення соціально-економічної ефективності витрат на освітні послуги. // Університетські наукові записки, 2007, № 3 (23), - С 213-223.

Рубан Н.І. Аудит ефективності бюджетних коштів//Фінанси України. 2004. - С 143.

Цимбалюк А., Цимбалюк С. Роль держави в ефективному використанні фінансових ресурсів ВНЗ. // Вища школа. - 2009. № 5. - С 90-96.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті