Дослідження питання форм та систем оплати праці

Автор(и)

  • N. O. Bozhok Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • N. V. Balanovych Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.48702

Ключові слова:

система оплати праці, форма оплати праці, системи оплати праці зарубіжних країн

Анотація

Мета. Робота присвячена дослідженню та аналізу сучасних форм та систем оплати праці, які застосовуються у вітчизняному та зарубіжному досвіді. Методика. При розгляді системи оплати праці запропоновано застосовувати системи, які орієнтовані на підвищення мотивації працівника. Результати.  У роботі виконано аналіз систем оплати праці, виявлено їх недоліки та розглянуто закордонні системи оплати праці, які можуть більш ефективно замінити існуючі. Стаття є комплексним теоретичним дослідженням систем оплати праці, які використовуються в процесі нарахування заробітної плати на підприємствах України, та систем, які застосовуються зарубіжними країнами, що є досить актуальним питанням з огляду на економічну інтеграцію України до Євросоюзу. Визначено основну різницю між системами оплати праці, які застосовуються в Україні та зарубіжних державах. Практична значимість. Наведений аналіз та зроблений висновок можна використати для заміни існуючих систем оплати праці, усунення певних недоліків та вдосконалення існуючих систем відповідно до європейських стандартів.

Біографії авторів

N. O. Bozhok, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Облік, аудит та інтелектуальна власність»

N. V. Balanovych, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Облік, аудит та інтелектуальна власність»

Посилання

Воронко, Р. М. Облік у зарубіжних країнах:

[навч.посіб.] / Р. М. Воронко. – Львів : «Магнолія 2006», 2012. – 744 с.

Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене.  Київ, 2011.  390 с.

Ткачук, І. М. Обілк у зарубіжних країнах. Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Ткачук ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 300 с.

Дергачова, В. В. Облік у зарубіжних країнах : навч.посіб. / В. В. Дергачова, Н. Є. Скоробогатова, Л. М. Шик ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ«КПІ», 2011. – 257 с.

Сорокина, М. Е. Организация и регулирование оплаты труда : учеб. пособие / М. Е. Сорокна.  Москва : Вузовский учебник, 2010.  272 с.

Штик, Ю. В. Організація оплати праці на підприємстві в сучасних умовах економічного розвитку України / Ю. В. Штик // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.  2014/1.  №1.  С. 256–259.

Тютюник, В. Облік відрядної заробітної плати / В. Тютюник // Незалежний аудитор.  2013/2.  №9.  С.74–76.

Соломонов, С. Аккордная оплата труда / С. Соломонов // Справочник экономиста.  2013/1.  №1.  С.67–76.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті