Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті до європейських вимог

Автор(и)

  • T. V. Teslenko Каф. «Экономика и менеджмент», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Ukraine
  • M. V. Martseniuk

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123859

Ключові слова:

сервіс, сфера послуг, залізничний транспорт, європейські директиви, пасажирські перевезення

Анотація

Мета. Стаття присвячена питанням розробки заходів з адаптації системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України до європейських вимог. Відзначається, що для України розвиток транспортної системи має ключове значення. За умови реформування економіки України, широкого її включення до системи світових господарських зв’язків необхідно буде вирішувати складні проблеми адаптації транспортного комплексу держави до роботи в умовах ринкових відносин та забезпечення зростаючих вимог до якості й ефективності транспортних послуг. Методика. Для ефективного формування та розгортання сфери послуг на залізничному транспорті в Україні запропоновано привести організацію пасажирських перевезень до європейського рівня. Результати. Результати дослідження нададуть поштовх до розвитку транспортної інфраструктури та модернізації рухомого складу для забезпечення зростаючої мобільності населення та прискорення переміщення товаропотоків; забезпечення конкурентоспроможності та якості транспортних послуг для економіки; забезпечення доступності та якості транспортних послуг населенню; інтеграції до Європейського Союзу і розвитку експорту транспортних послуг; підвищення ефективності державного управління та розвиток конкурентного середовища; підвищення екологічності, енергоефективності транспортних процесів та безпеки перевезень пасажирів і вантажів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку організації пасажирських перевезень, їх відповідності європейському рівню, що в подальшому сприятиме економічному розвитку та інвестиційної привабливості України, що в свою чергу відповідає пріоритетам Транспортної стратегії України на період до 2020 року. Практична значимість. Результати досліджень забезпечують можливості підвищення обсягів пасажирських перевезень залізниць шляхом адаптації українських стандартів сервісу до європейського рівня.

Посилання

REFERENCES

Aksenov, I. M. (2006). Marketing na obektakh transporta. Nezhyn, Ukraine: Aspekt-Polihraf.

Kopytko, V. I. (2007). Marketynhovi doslidzhennia zaliznychnykh perevezen yak peredumova efektyvnoho menedzhmentu. Visn. Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", (580), lohistyka, 263-269.

EU. (2006). Yevropeiske zaliznychne zakonodavstvo: Dodatok I do Dyrektyvy 2001/16 (Vol. 2, p. 494).

Macheret, D., Ryshkov, A., & Chernyhyna, Y. (2008). Tyazhelyy gruz konkurentsii . Myr transporta, (1), 58-65.

Danko, M. I., Dykan, V. L., Deineka, O. .., Pozdniakova, L. O., & Yurchenko, Y. M. (2004). Ekonomika mizhnarodnykh zaliznychnykh perevezen. Kharkov, Ukraine: TOV «Olant».

Kirpa, H. M. (2004). Zaliznytsi svitu v XXI stolitti: Monohrafiia. Dnipropetrovsk, Ukraine: Vydavnytstvo Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu im. akademika V. Lazariana.

Charkina, T. Y. (2016). Problemy ekonomiky transportu: zb. nauk. pr. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana., (11), 37-44. doi:https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77602

Deineka, O. H. (2015). Zarubizhnyi dosvid vprovadzhennia vysokoshvydkisnoho pasazhyrskoho rukhu na zaliznytsiakh (Master's thesis, DETUT). Problemy ekonomiky ta upravlinnia na zaliznychnomu transporti. Materialy X yuvileinoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii.

Matusevych, O. O. (2013). Klasyfikatsiia pasazhyrskykh poizdiv u zarubizhnykh krainakh ta Ukraini. Problemy transportnoho kompleksu Ukrainy. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti., (42), 170-172.

Melnyk, T. S. (2012). Kontseptualni osnovy novoi systemy klasyfikatsii pasazhyrskykh poizdiv ukrainskykh zaliznyts. Vagonnyy park, (1(58)), 42-45.

Melnyk , T. S. (2012). Pobudova systemy servisnoho obsluhovuvannia pasazhyriv vidpovidno do novoi klasyfikatsii pasazhyrskykh poizdiv ukrainskykh zaliznyts. Vagonnyy park, (2(59)), 44-49.

Nykyforuk, O. I., & Stasiuk, O. M. (2017). Yevropeiski pryntsypy pasazhyrskykh perevezen zaliznychnym transportom ta yikh zaprovadzhennia v Ukraini . Ekonomist. Retrieved February 19, 2018, from http://ua-ekonomist.com/15340-yevropeysk-principi-pasazhirskih-perevezen-zalznichnim-transportom-ta-yih-zaprovadzhennya-v-ukrayin.html

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Аксенов И. М. Маркетинг на объектах транспорта : монография / И. М. Аксенов. – Нежин : ООО Вид-во «Аспект-Поліграф», 2006. – 336 с.

Копитко В. І. Маркетингові дослідження залізничних перевезень як передумова ефективного менеджменту / В. І. Копитко // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – № 580: Логістика. – С. 263–269.

Додаток І до Директиви 2001/16/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 березня 2001 року // Т. 2: Європейське залізничне законодавство. – Київ, 2006. – 494 с.

Мачерет Д. Тяжелый груз конкуренции / Д. Мачерет, А. Ришков, И. Чернигина // Мир транспорта. – 2008. – № 1. – С. 58–65.

Економіка міжнародних залізничних перевезень : підручник / [М. І. Данько, В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, Ю. М. Юрченко]. – Харків : ТОВ «Олант», ЧП Чиженко, 2004. – 352 с.

Железные дороги мира в ХХІ веке : монография / Под общ. ред. Г. Н. Кирпы. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2004. – 244 с.

Чаркина Т. Ю. Аналіз ринку пасажирських залізничних перевезень / Т. Ю. Чаркіна // Зб. наук. пр. Дніп-ропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2016. – №11. – С. 37–44.

Дейнека О. Г. Зарубіжний досвід впровадження високошвидкісного пасажирського руху на залізницях / О. Г. Дейнека // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті : матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практ. конф. – Київ : ДЕТУТ, 2015. – 177 с.

Матусевич О. О. Класифікація пасажирських поїздів у зарубіжних країнах та Україні / О. О. Матусевич // Проблеми транспортного комплексу України. Вісник економіки транспорту і промисловості. – Київ : ДЕТУТ, 2013. – № 42. – С. 170–172.

Мельник Т. С. Концептуальні основи нової системи класифікації пасажирських поїздів українських залі-зниць / Т. С. Мельник // Вагонный парк. – 2012. – № 1(58). – С. 42–45.

Мельник Т. С. Побудова системи сервісного обслуговування пасажирів відповідно до нової класифікації пасажирських поїздів українських залізниць / Т. С. Мельник // Вагонный парк. – 2012. – № 2(59). – С. 44–49.

Никифорук О. І. Європейські принципи пасажирських перевезень залізничним транспортом та їх за-провадження в Україні [Електронний ресурс] / Никифорук О. І., Стасюк О. М. // Економіст, 2017 р. – Режим доступу http://ua-ekonomist.com/15340-yevropeysk-principi-pasazhirskih-perevezen-zalznichnim-transportom-ta-yih-zaprovadzhennya-v-ukrayin.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті