DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i16.152584

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

L. O. ZHYLINSKA

Анотація


Мета. Провести аналіз факторів впливу на організаційну культуру шляхом обґрунтування причинно-наслідкових зв'язків та на їх основі сформувати альтернативні сценарії розвитку організаційної культури підприємства. Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: когнітивне моделювання (для  визначення альтеративних сценаріїв розвитку організаційної культури); експертне оцінювання (для узагальнення та аналізу факторів впливу на організаційну культуру підприємства). Результати. У роботі сформовано альтернативні сценарії розвитку організаційної культури підприємства на основі проведення аналізу факторів впливу та встановлення причинно-наслідкових зв'язків між ними. Наукова новизна. Запропоновано кращу альтернативу розвитку організаційної культури підприємства, на відміну від існуючих, засобами когнітивного моделювання причинно-наслідкових зв’язків між такими факторами: організаційна культура, система цінностей і вірувань, кризис-менеджмент, лідерство і характер керівників, система мотивації працівників, плинність персоналу, організаційна структура, рівень делегування повноважень, пошук та передача інформації, умови праці, дизайн приміщення, бібліографічна довідка о подіях та керівниках організації, філософія і цілі існування підприємства, відповідальність. Практична значимість. Використання пропонованого підходу дозволить керівництву виявити із наявної альтернативи кращій шлях досягнення розвитку організаційної культури на підприємстві.


Ключові слова


організаційна культура; підприємства водного транспорту; когнітивне моделювання; розвиток; фактори.

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бакурова А. В. Роль когнітивного моделювання в підвищенні ефективності вирішення економічних задач /А.В. Бакурова // Экономическая кібернетика. – 2009. – №. 5-6. – С. 55-68.

Жилінська Л.О. Когнітивне моделювання екологізації виробництва та споживання / О.М. Горбань, Л.О. Жилінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Випуск 5. - 2015. – с. 5-9

Кучерова Г. Ю. Моделювання податкової свідомості в середовищі конфлікту інтересів суб’єктів оподаткування / Г. Ю. Кучерова // Моделювання та інформаційні технології в економіці : колективна монографія / за заг. ред. В. М. Соловйова. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 228–246.

Кучерова Г. Ю. Когнітивне моделювання сценаріїв розвитку екологічного оподаткування в Україні / Г. Ю. Кучерова, О. А. Чала // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 4 (16). – С. 20–26.

Робертс Ф.С. Дискретные математические модели применимые к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф. С. Робертс. – М. : Наука, 1986. – 563 с.

Сергєєва Л. Н. Когнітивне моделювання в управлінні комерційним банком //Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т. 2. – №. 1. – С. 130-132.

REFERENCES

Bakurova A. V. (2009). Rol kognitivnogo modelirovaniya v povyshenii effektivnosti resheniya ekonomicheskikh zadach /A.V. Bakurova // Ekonomicheskaya kibernetika. - 2009. - №. 5-6. - S. 55-68. (in Ukranian)

Zhilinskaya L.A. (2015). Kognitivnoe modelirovanie ekologizatsii proizvodstva i potrebleniya / A.N. Gorban, L.A. Zhilinskaya // Nauchnyy vestnik Uzhgorodskogo natsionalnogo universiteta. - Vypusk 5. - 2015. - s. 5-9. (in Ukranian)

Kucherova G. Yu. (2014). Modelirovanie nalogovoy soznaniya v srede konflikta interesov subektov nalogooblozheniya / G. Yu. Kucherova // Modelirovanie i informatsionnye tekhnologii v ekonomike: kollektivnaya monografiya / Pod obshch. red. V. M. Soloveva. - Cherkassy: Brama-Ukraina, 2014. - S. 228-246. (in Ukranian)

Kucherova G. Yu. (2014). Kognitivnoe modelirovanie stsenariev razvitiya ekologicheskogo nalogooblozheniya v Ukraine / G. Yu. Kucherova, O. A. Chalaya // Zhurnal ekonomicheskikh reform. - 2014. - № 4 (16). - S. 20-26. (in Ukranian)

Roberts F.S. (1986). Diskretnye matematicheskie modeli primenimy k sotsialnym, biologicheskim i ekologicheskim zadacham / F. S. Roberts. - M.: Nauka, 1986. - 563 s. (in Ukranian).

Sergeeva L. N. (2008). Kognitivnoe modelirovanie v upravlenii kommercheskim bankom // Vestnik Khmelnitskogo natsionalnogo universiteta. - 2008. - T. 2. - №. 1. - S. 130-132. (in Ukranian)
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)