DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i6.23027

Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання

V. V. Bobyl, D. V. Kalashnyuk

Анотація


Досліджено особливості внутрішнього контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Визначено основні завдання та об’єкти внутрішнього контролю. Розглянуто форми та методи контролю запасів, його напрямки та етапи. Розкрито послідовність виконання внутрішньогосподарського контролю запасів підприємств залізничного транспорту. Виокремлено конкретні процедури, що можуть застосовуватися в окремих напрямках господарської діяльності підприємств залізничного транспорту з метою забезпечення ефективного управління запасами. Здійснено оцінку сучасного стану внутрішньогосподарського контролю запасів і визначено напрямки його вдосконалення.


Ключові слова


запаси; залізничний транспорт; етапи контролю; внутрішньогосподарський контроль

Повний текст:

PDF


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)