DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40826

Стан і проблеми конкурентоспроможності підприємств України в умовах невизначенності зовнішнього середовища

G. V. Omelchak

Анотація


Мета. Метою статті є визначення важливості інноваційного процесу для підвищення конкурентоспроможності підприємств України на світовому ринку і виділення основних пріоритетних шляхів поліпшення ситуації. Методика. Структурна перебудова економіки України, орієнтована на використання інтелектуальних ресурсів і розвиток високотехнологічних виробництв на противагу матеріало- і енергоємним виробництвам, припускає створення умов для безперервного оновлення технологій і продукції, зростання освітнього рівня та удосконалення управління шляхом інновацій, заснованих на новітніх наукових знаннях. Результати. Для підвищення конкурентоспроможності української продукції державі необхідно стати активним учасником світового ринку технологій. Україна поки що залишається технологічною державою, і її науково-технічний потенціал здатний стати головним чинником виходу з кризи. Для цього держава повинна прийняти і здійснювати нову інноваційну політику, засновану на верховенстві НТП в економічному розвитку. Наукова новизна. Запропоновано для оцінки можливостей підприємства щодо виконання передбачуваного портфеля замовлень необхідно отримати якісну оцінку стану підприємства, засновану на комплексному аналізі діяльності підприємства, що допоможе виявити критичні точки, вибрати ефективний напрямок реструктуризації. Практична значимість. Розроблений метод комплексної оцінки стану підприємства з використанням процедури експертизи може бути застосований не лише в стратегічному управлінні в умовах невизначеності, але і як елемент процедури діагностики та прогнозування потенціалу підприємства.Оцінка потенційних можливостей окремих галузей економіки України щодо підвищення конкурентоспроможності дозволяє визначити опорні галузі і виробництва, які повинні взяти на себе провідну роль у розвитку економіки, а з часом і зайняти ключові місця в її структурі.


Ключові слова


інновація; інноваційний потенціал; конкурентоспроможність; потенціал; конкурентоспроможність потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Брутман А.Б. Измерение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе оценки их производственного потенциала / А.Б. Брутман // Вісник Хмельницького університету. – 2010. – Т. 2. Економічні науки, № 4. – С. 136-141.

Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з ЄС. / Грозна В.В. - // Актуальні проблеми економіки, - 2003, № 11(29), с. 130-141.

Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток: Монографія / Л.С. Головкова. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 340 с.

Коммерциализация украинского интеллекта. /Гончар А. - // Діловий вісник, - 2003, № 3, с. 4.

Методика расчета показателей развития предприятия / Железко Б., М.Валиев, О.Кухаренко, Ю.Монахова //Финансы, учет, аудит. – 2005. - № 5. – С. 59-63.

Савчук С.И. Оценка конкурентоспособности предприятий и отраслей на основе измерения их потенциалов / С.И.Савчук // Вісник Хмельницького університету. – 2006. – Т.2. Економічні науки, № 4. – С. 164-166.

Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. / Фатфутдинов Р. А. – М.: ИНФРА-М, 2000.- 312с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)