Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів

Автор(и)

  • N. O. Bozhok Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • Yu. V. Bulhakova Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • A. L. Pularija Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40830

Ключові слова:

рухомий склад, пасажирський вагон, ремонт, оновлення

Анотація

Вступ.  Основним ресурсом, який забезпечує ефективність господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень, є рухомий склад. Саме тому дослідження його технічного стану є необхідною складовою прийняття рішень щодо розвитку залізничної галузі. Мета. Основною метою данної статті є аналіз сучасного стану парку пасажирських вагонів. Результати. За 10 років в України було списано 2377 пасажирських вагона, зокрема у 2013 році списано 545 пасажирських вагона, у 2014 році планується списати ще 283 вагона. Вік вагонів, які підлягають списанню, сягає від 29 до 44 років. Така ситуація склалася у зв’язку з систематичним невиділенням коштів в рамках Державного бюджету на оновлення парку пасажирського рухомого складу. Водночас, придбано за цей же період виключно за кошти Укрзалізниці 492 пасажирських вагона, а також 10 дев’ятивагонних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem та 2 двоповерхових шестивагонних складів електропоїздів виробництва Skoda Vagonka. Стан пасажирського рухомого складу підійшов до критичної межі та потребує негайного оновлення. Загалом переважна кількість пасажирських вагонів з існуючого парку вже вичерпала свій нормативний строк експлуатації адже вони були побудовані ще у 1965-1991 роках. При цьому термін служби пасажирського вагону складає 28 років, впродовж яких один купейний вагон перевозить близько 220 тис. пасажирів, проходить в середньому 10 деповських та 5 капітальних ремонтів. Аналіз вікової структуру парку показав, що майже 44 % вагонів, вже вичерпали свій термін служби (28 років), але не виключаються з експлуатації, оскільки для формування повноскладних поїздів рухомого складу не вистачає. Середній вік пасажирського вагона становить близько 26 років. Висновки. Досить серйозною проблемою, з якою стикається керівництво Укрзалізниці, є визначення того, чи має вона внутрішні сили, щоб зберегти та покращити досягнуті об’єми пасажирських перевезень. За даними проведеного аналізу стан парку пасажирських вагонів дозволить втримувати конкуренцію з іншими видами транспорту ще приблизно 5 років, оскільки ступінь його зношеності складає 86 %. Тому зараз основною проблемою пасажирського господарства є оновлення парку пасажирських вагонів.

Біографії авторів

N. O. Bozhok, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Асистент каф. «Облік, аудит та інтелектуальна власність»

Yu. V. Bulhakova, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

к.е.н., доцент каф. «Облік, аудит та інтелектуальна власність»

A. L. Pularija, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Голова центру технічної діагностики та неруйнівного контролю на залізничному транспорті, к.т.н., доцент каф. «Вагони та вагонне господарство»

Посилання

Розробка концепції пасажирського руху на залізницях України в 2008-2015 роках (1 етап): 44-24 / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна; кер. Бараш Ю. С. – Д., 2007 – 96 с. – Виконавці: Корженевич І. П.; Гненний О. М.; Копитко В. І.; Мукмінова Т. А.; Карась О. О. - № держреєстрації 0107U010380

Жаліл Я. А. Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні [текст]: аналітична доповідь / Я. А. Жаліл, О. В. Собкевич, К. М. Михайличен-ко, О. Ю. Ємельянова – К.:НІСД, 2013. – 32 с.

Комплексна програма оновлення рухомого складу залізничного транспорту України на 2006-2010 роки / Том 1. – К., Вид-во ТОВ «НВП Поліграфсервіс». – 2006. – 416 с.

Макроекономічне моделювання економічного розвитку України [текст]: монографія / О. О. Бакаєв, Т. Г. Кравченко, Т. А. Мукмінова – К.: Транспорт України, 2004. – 124 с.

Босов А. А. Определение эффективной структуры пассажирского поезда / А. А. Босов, Е. А. Момот // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. – Вип. 1. – С. 91-94.

Макаренко М. В. Основи управління економічними процесами на залізничному транспорті України [текст]: монографія / Макаренко М. В. – К.: КУЕТТ, 2006. – 232 с.

Пасічник В. І. Теоретичні основи економіки експлуатаційної діяльності залізниць: монографія/ В. І. Пасічник – К.: Наук. світ, 2003. - 222 с.

Гайдук Н. О. Оновлення рухомого складу як пріоритетний напрямок інвестиційної діяльності «Укрзалізниці» / Гайдук Н. О., Пшінько О. М. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – 2010 р. – № 35. – с. 219-223

Самсонкін В. М. Про підвищення ефективності пасажирських перевезень на залізничному транспорті / В. М. Самсонкін //Залізничний трансп. України. – 2004.– № 1. – С. 43-45.

Сич Є. М. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: монографія / Є. М. Сич, В. П. Гудкова – К.: Вид-во «Аспект – Поліграф», 2004. – 248 с.

Карась О. О. Формування сучасного механізму управління підприємствами в ринкових умовах (на прикладі пасажирського господарства залізничного транспорту): дис. … канд. економ. наук: 08.00.04/ Карась Олена Олександрівна – Д., 2008.

Лобойко Л. М. Підвищення ефективності використання пасажирських вагонів: дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Лобойко Леонід Михайлович – Д., 2009.

Панова О. Н. План формирования пассажирских поездов при условии удовлетворения спроса на категории мест: дис. ... канд. техн. наук 05.22.08 / Панова Ольга Николаевна – Москва, 2001, с. 174

Глазков Д. В. Расчет числа и назначения поездов в дальнем и местном сообщении в зависимости от структуры пассажиропотока дис. ... канд. техн. наук : 05.22.08 / Глазков Дмитрий Владимирович – Москва, 2005, 168 c.

Розробка концепції пасажирського руху на залізницях України в 2008-2015 роках (2 етап): 44-24 / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна; кер. Бараш Ю. С. – Д., 2007 – 108 с. – Виконавці: Корженевич І. П.; Гненний О. М.; Копитко В. І.; Мукмінова Т. А.; Карась О. О. - № держреєстрації 0107U010380

Розробка концепції пасажирського руху на залізницях України в 2008-2015 роках (3 етап-заключний): 44-24 / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна; кер. Бараш Ю. С. – Д., 2007 – 62 с. – Виконавці: Корженевич І. П.; Гненний О. М.; Копитко В. І.; Мукмінова Т. А.; Карась О. О. - № держреєстрації 0107U010380

Розробка заходів щодо зменшення дефіциту пасажирських вагонів за рахунок оптимізації КВР, формування та організації руху поїздів (заключний етап) 44-22 / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна; кер. Бараш Ю. С. – Д., 2007 – 128 с. – Виконавці: Пуларія А. Л., Лобойко Л. М., ПриходькоВ. І., Грічаний Н. А., Підлубний В. Ю., Шикунов В. А. - № держреєстрації 0107U010378.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті