Теоретичні аспекти взаємодії залізничного транспорту та регіонального суб’єкта

Автор(и)

  • V. A. Zadoya Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50328

Ключові слова:

пасажирські перевезення, регіональна політика, компенсація, субвенція, дорожній центр

Анотація

Мета. Робота присвячена розробці методичного підходу щодо підвищення ефективності регіональних пасажирських перевезень за рахунок удосконалення взаємодії з регіональними суб’єктами. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему розвитку регіональних пасажирських перевезень з урахуванням оптимізації взаємодії з регіонами за трьома напрямками. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід щодо вибору оптимальної стратегії економічного управління пасажирськими перевезеннями, що базуються на системотехнічному підході до опису ринку транспортних послуг з перевезення пасажирів у зоні відповідальності компанії. Практична значимість. Використання наведеного підходу дозволить регіональним державним адміністраціям приймати науково обґрунтовані рішення щодо розвитку пасажирського транспорту в регіоні на перспективу.

Біографія автора

V. A. Zadoya, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Економіка та менеджмент»

Посилання

Про залізничний транспорт : Закон України від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР.

Schittenhelm, B. Danish Key Performance Indicators for Railway Timetables [Electronic resource] / B. Schittenhelm, A. Landex //Trafikdage på Aalborg Universitet. – 2012. – Р. 1-28.

Офіційний сайт компанії «DB AG» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bahn.de

Офіційний сайт компанії «Amtrak» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amtrak.com

Планетарные структуры управления на железнодорожном транспорте / В. М. Сай. – Москва : ВИНИТИ, 2003. – 336 с.

Дикань, В. Л. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту: підручник / В. Л. Дикань, В. В. Компанієць, І. Л. Назаренко; за ред. В. Л. Диканя. – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 547 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті