Системний аналіз та соціальна інженерія як методи проектування освіт-нього простору

Автор(и)

  • T. V. Tkach Каф. «Фінанси та економічна безпека», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19470

Ключові слова:

соціальні системи, проектування соціальних систем, соціальна інженерія, освітній простір особистості

Анотація

У статті розглядаються соціотехнічні підходи до проектування систем людської діяльності, її соціальні й психологічні аспекти. Ідеї проектування поширюються на освітній простір, особистість, зміст виховання і навчання. Тим самим проектування стає для учасників освітнього простору специфічним способом будівництва майбутнього.

Посилання

Алексеев, Н. Г. Проектирование условий разви-тия рефлективного мышления [Электронный ресурс] / Н. Г. Алексеев. –Режим доступа: ww.circle.ru.

Громыко, Ю. В. Проектное сознание: Руководс-тво по программированию и проектированию в образовании для систем стратегического управ-ления. / Ю. В. Громыко – М. : Інститут учебни-ка Раіdеіа, 1997. – 560 с.

Кларин, М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических школах / М. В. Кларин. – М., 1995.

Теоретические основы процесса обучения в со-ветской школе / В. В. Краевский, С. М. Высоц-кая и др. – М. : Педагогика, 1983.

Машбиц, Е. И. Психолого-педагогические про-блемы компьютеризации обучения: Педагоги-ческая наука – реформе школы / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1998.

Резник, Ю. М. Социальная инженерия: предме-тная область и границы применения / Ю. М. Ре-зник // Социологические исследования. – 1994. – № 2. – С. 7

Социальная инженерия. Курс лекций / под ред. Резника Ю. М., Щербины В. В. – М., 1994.

Суименко, Э. И. Социальная инженерия: к воп-росу в научном статусе / Э .И. Суименко //Социологическая наука и образование в Укра-ине. – К. : МАУП, 2000. – Вып. 1.

Федоренко, В. Психолого-педагогічне проекту-вання соціального розвитку гімназистів як тех-нологічний етап особистісно-орієнтованої осві-ти в умовах гуманітарної гімназій / В.Федоренко // Вересень, спецвипуск. – 2004. – С. 191-195.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті