Щодо питання удосконалення системи управління інфраструктурою залізничного транспорту в умовах ринку

Автор(и)

  • V. О. ZADOYA Каф. «Економіка та менеджмент», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55660

Ключові слова:

інфраструктура залізничного транспорту, стратегічне планування, залізничні перевезення, реформування

Анотація

Мета. Робота присвячена розробці шляхів підвищення ефективності перевізної діяльності залізничного транспорту за рахунок удосконалення системи стратегічного планування довгострокового розвитку залізничної інфраструктури. Методика. Для вирішення поставлених завдань запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за цілями. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який дозволяє оцінити середньострокові перспективи інвестиційних обмежень в поточне обслуговування та розвиток інфраструктури залізничного транспорту. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений підхід щодо визначення потенціалу стратегічного управління залізничною інфраструктурою на основі структурування та ресурсозабезпечення виробничого процесу. Практична значимість. Використання наведеного підходу дозволить залізничним адміністраціям ухвалювати науково-обґрунтовані рішення щодо середньо- та довгострокового розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах корпоратизації галузі.

Посилання

Graham, Couto, Adeney & Glaister, Economies of scale and density in urban rail transport / Graham, Couto, Adeney & Glaister. – Transportation Research. – 2003.

Міщенко, М. І. Аналіз ефективності нової сис-теми функціонування господарства інфраструк-тури [Текст] / М. І. Міщенко // Проблеми під-вищення ефекивності інфраструктури : зб. наук. пр. – Київ : НАУ, 2010. – Вип. 25. – С. 214.

EU, 2003, ‘IMPROVERAIL: Deliverable 10 – Project Handbook’, EU, Brussels

BSL, 2008, ‘Rail Infrastructure Cost Benchmarking: Brief LICB-gap Analysis and Cost-driver Assessment’, BSL, Hamburg, Germany

Кондратюк, М. В. Формування Державної хол-дингової компанії як засіб створення ефективної моделі управління залізничним транспортом України [Текст] / М. В. Кондратюк // Вісн. еко-номіки транспорту і промисловості. – 2009. –

№ 25. – С. 71-74

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-01

Номер

Розділ

Статті