Категорія "Б"

2020-03-19

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 Збірник наукових праць «Review of transport economics and management» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» № 10.

Галузь науки - економічна, спеціальності: 051, 073