№ 7 (2014)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2014. – Вип. 7. – 104 с.

Зміст

Статті

WAYS TO OVERCOME THE PROBLEMS OF INTANGIBLE ASSETS ACCOUNTING OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES PDF
Yu. S. BARASH, Yu. V. BULHAKOVA, N. O. BOZHOK, A. P. HOLOVKO
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КУРСУВАННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ПОЇЗДІВ В УКРАЇНІ PDF PDF (English)
Yu. S. BARASH, A. V. MOMOT, T. V. POLISHKO
ROLES AND FUNCTIONS OF THE TRANSPORTATION PROCESS PARTICIPANTS AND FEATURES OF THEIR RELATIONS UNDER CONDITIONS OF THE INDUSTRY REFORMING PDF
T. M. BLYZNIUK
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ PDF PDF (English)
V. V. BOBYL
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ PDF PDF (English)
О. M. HNENNYI, N. S. CHERNOVA
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF PDF (English)
YU. V. ZELENKO, S. V. MYAMLIN
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF PDF (English)
О. I. KHARCHENKO
THE MODELING OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTS CARRIAGE-BUILDING PLANT IN CONDITIONS OF DYNAMIC PRICING PDF
S. V. MYAMLIN, D. BARANOVSKIY
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ PDF PDF (English)
O. A. TOPORKOVA, O. A. ZHELUDOVYCH
УДОСКОНАЛЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ В УКРАЇНІ PDF PDF (English)
T. Yu. CHARKINA
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF PDF (English)
L. S. GOLOVKOVA, G. V. OMELCHAK
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКРЕМОГО ПРИМІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ПОЇЗДА PDF PDF (English)
Yu. S. BARASH, M. P. SNACHOV, О. О. MATUSEVYCH, Kh. V. KRAVCHENKO