№ 8 (2014)

Проблеми економіки транспорту

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2014. – Вип. 8. – 104 с.

Зміст

Статті

Розвиток залізничного туризму в Україні PDF
YU. S. Barash, А. О. Kravchenko, О. S. Yasnetsov
Управлінська модель домінуючої організації на ринку транспортних послуг PDF
М. І. Mishchenko, T. V. Polishko
Запровадження анализу задоволеності споживачів для досягнення стратегічних цілей пасажирського сектору залізничного транспорту PDF
T. S. Melnyk
Системний підхід до оцінки внутрішнього потенціалу і конкурентоспроможності залізничного транспорту як основа створення збалансованої системи показників PDF
O. V. Khristofor
Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого денного швидкісного поїзда PDF
YU. S. Barash, О. О. Matusevych
Сутність економічної категорії ефективності та визначення її на транспорті PDF
K. V. Kravchenko
До питання про проблеми у функціонуванні та розвитку підприємств туристичної сфери PDF
L. A. Djachenko
Стан і проблеми конкурентоспроможності підприємств України в умовах невизначенності зовнішнього середовища PDF
G. V. Omelchak
Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських пасажирських перевезень PDF
Yu. S. Barash, Yu. Adamyan
Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів PDF
N. O. Bozhok, Yu. V. Bulhakova, A. L. Pularija
Перспективи розвитку взаємодії укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління PDF
V. Zadoya
Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства PDF
M. P. Sighnajevsjka, T. V. Polishko