№ 12 (2016)

Зміст

Статті

До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування PDF
O. Hnennyj, A. Mohammadreza
Система принципів ціноутворення в умовах реформування залізничного транспорту PDF
T. M. Savitskaya
Розробка та обчислення тарифів портових робіт і послуг PDF
N. Yarоvаya, О. Vоrkunova, N. Ryabоvоlenko
Реформування залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ у галузі PDF
H. Omelchak
Інвестиції в людський капітал як чинник реформування залізничної галузі та економічного розвитку України PDF
M. M. Semenyak
Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту PDF
O. Toporkova, L. Shylo, V. Rolik
Удосконалення понятійно-категоріального апарату теорії залізничного туризму PDF
U. Barash, L. Martseniuk, T. Charkina
Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні PDF
L. Golovkova, L. Dyachenko
Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС PDF
L. M. Lyubokhynets
Економічні питання застосування регіональних відновлюваних біоресурсів у енергетиці PDF
О. Pshinko, V. Habrinets
Нечіткі економіко-математичні моделі планування процесів експлуата-ції класів виробничо-технічних систем PDF
O. Pshinko, V. Skalozub