№ 14 (2017)

 У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

Зміст

Статті

Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки PDF
L. Golovkova, N. Grynoch, L. Dyachenko
Напрями забезпечення стабільного функціонування транспортної логістичної системи на залізничному транспорті України PDF
V. I. Kopytko, Yu. O. Sakson
Впровадження сучасних методів організації інвентаризації на підприємствах залізничного транспорту PDF
N. O. Bozhok, O. V. Kopytko, I. M. Harkusha
Інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії: понятійний аспект PDF
L. V. Martseniuk
Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах PDF
Anna Sergeyevna Pyatigorets, Olha Sergeyevna Koptsiukh
Альтернативні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства комунальної сфери PDF
I. Abernikhina, N. Valeniuk, G. Subotina
Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті до європейських вимог PDF
T. V. Teslenko, M. V. Martseniuk
Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції PDF
Vladimir Bobyl, Anna Pyatigorets, Yana Zuieva
Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії PDF
V. V. Zheleznyak, А. V. Kharchenko, I. A. Skovrin
Контролінг портових зборів у морських портах України PDF
N. V. Ryabоvоlenko
Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства PDF
L. A. Shylo, N. Yu. Pikulina, Kh. Yu. Kirzha