ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень з економічних питань розвитку та реформування соціально-економічних систем, підвищення їх конкурентоспроможності; теоретико-методичні підходи щодо оптимізації управлінських процесів та виробничо-господарської діяльності підприємств; наукові підходи щодо розробки та удосконалення методів і моделей управління в різних сферах діяльності..

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Головкова Л.С., доктор економічних наук, професор;

Заступник головного редактора: В.В. Бобиль доктор економічних наук, доцент;

Відповідальний секретар: Л.О. Жилінська доктор економічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253В, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: REMT.DIIT@gmail.com,


Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 16 (2018)

Зміст

Статті

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ. ПАРАДИГМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІН НА КРАЩЕ PDF
B. M. ANDRUSHKIV, L. S. GOLOVKOVA, N. B. KYRYCH, A. V. PESHKO, O. B. POHAIDAK, S. M. SPIVAK
ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, СУПЕРЕЧЛИВОСТИ І МІНЛИВОСТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ І ГНУЧКА ПОВЕДІНКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF (Русский)
V. V. BAIGUSHEV
ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ БАНКУ: ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ PDF (English)
V. V. BOBYL, M. A. DRON, A. S. TARANENKO
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ PDF
N. V. NAMLIYEVA
КРОС - КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ PDF
N. HRYNOCH, V. DMYTRUK, L. DYACHENKO
ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
L. D. HARMIDER, L. A. GONCHAR
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
V. N. KOLOMIIETS
СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
L. O. ZHYLINSKA
СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Y YUKHNOVSKAYA
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ PDF
I. M. MYTSENKO, T. V. RESHITKO
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
I. V. PUSHKAR, E. M. GNEZDILOVA